Kurs AJP278

Interkulturella litteraturstudier: Teori och metod

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 45, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kritiskt diskutera interkulturella perspektiv på den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen
  • utvärdera och i detalj kritiskt granska teori och metod i tidigare forskning inom ett avgränsat litteraturvetenskapligt område
  • självständigt söka och sammanställa en heltäckande litteraturöversikt för detta område
  • skriva en detaljerad och nyanserad forskningsplan för ett genomförbart projekt inom området
  • tillämpa gängse konventioner inom litteraturvetenskap för dokumentation och citering
  • konstruktivt analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten.
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • 60 hp på avancerad nivå, varav 30 hp inom huvudområdet Interkulturella litteraturstudier
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3FGS
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
2 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig