Kurs AJP25X

Interkulturella litteraturstudier: Litteratur och genus - teori och kritik

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 13, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • använda litteraturvetenskaplig genusteori och begrepp som kön, sexualitet, identitet, och makt samt sätta in dessa i ett större kulturellt, socialt och estetiskt sammanhang
  • redovisa självständiga analyser och tolkningar
  • redogöra för egna tolkningar och analyser av de litterära verken såväl som de litteraturkritiska och teoretiska texterna
  • ge respons på andra studenters skriftliga arbeten genom att ge konstruktiv kritik och aktivt delta i en kritisk debatt
  • ur ett maktkritiskt perspektiv värdera och bedöma framställningen av samtida skeenden med hjälp av genusteori.
Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen 180 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6
Anmälningskod:
HDA-V3ATS
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig