Kurs AJP27A

Interkulturella litteraturstudier: Skönlitteratur på originalspråk

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Interkulturella litteraturstudier

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • utföra närläsningar av komplexa litterära texter i original på ett valt främmande språk
  • med god stilistisk kompetens skriva kritiskt genomarbetade recensioner av litterära verk
  • i detalj redogöra för ett antal litterära verks historiska, sociala och biografiska kontext.