Kurs AJP279

Interkulturella litteraturstudier: Översättningsprojekt

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Interkulturella litteraturstudier

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • översätta skönlitterär text till engelska
  • använda idiomatiskt språk i översättningen
  • i detalj förklara och motivera de strategier som använts för översättningen
  • självständigt söka och sammanställa referensmaterial nödvändigt för att genomföra översättningen.