Spanska

Spanska talas förutom i Spanien i huvudsak i Latinamerika, men även USA har numera en stor och växande spansktalande befolkning. I gamla spanska kolonier i andra delar av världen finns det också spansktalande grupper. Det gör det till ett språk man har mycket stor nytta av.

Som modersmål är spanska det största språket i världen efter kinesiskan. I dagsläget har talar cirka 580 miljoner människor spanska varav 480 miljoner har spanska som modersmål. Spanska är ett officiellt språk i FN, EU och Afrikanska unionen samt 21 länder. Spanska öppnar många intressanta dörrar till en spännande, mångkulturell värld.

Språkkunskaper öppnar nya dörrar

Att kunna använda sig av spanska inom yrkeslivet ses av många företag som en stor merit och gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. I Sverige är spanska det språk som studeras av flest elever efter engelska, varför det finns ett stort behov av utbildade lärare i ämnet. Behovet av översättare och tolkar inom exempelvis EU är stort, och att kombinera studier i spanska med studier i ekonomi, kultur eller turism skapar möjligheter till arbetstillfällen i internationella miljöer.

Våra kurser i spanska

Vi erbjuder allt ifrån en grundläggande kurs till kurser på kandidatnivå. Alla våra kurser är nätbaserade så du kan befinna dig var som helst i världen och ändå studera hos oss. Du kan också läsa spanska inom ämneslärarutbildningen.

Våra kurser har ett mycket varierat innehåll där du utöver språket även kan läsa om litteratur och kultur. De är inte bara inriktade mot Spanien utan behandlar även resten av den spanskspråkiga världen, speciellt Amerika.

Många av våra lärare kommer ursprungligen från spansktalande länder så du får en genuin språkupplevelse. Eftersom våra studenter kommer från hela världen leder det ofta till intressanta diskussioner under våra onlineseminarier och en ökad förståelse för andras kulturer.

Studera utomlands

Inom Erasmusprogrammet erbjuder vi dig möjlighet att studera vid något av våra partneruniversitet i Europa.

Examen

Högskolan Dalarna har rätt att utfärda kandidatexamen med spanska som huvudområde. Du kan även avlägga ämneslärarexamen mot 7-9 eller gymnasiet i spanska. 

Kurser och kurspaket

Har tillfällen öppna för anmälan
Har tillfällen öppna för anmälan

Andra kurser inom ämnet

Här kan du även hitta kursplaner till kurser som inte är aktuella för denna sökomgång. 

Ämnesföreträdare

Senast granskad:
Senast granskad: