Kurs SP2024

Spanska III Lingvistisk inriktning: Människan, språket och samhället. Spansk sociolingvistik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Den här kursen är en delkurs av Spanska III lingvistisk inriktning som läses innan delkursen kandidatexamensarbete (Sp2009) alternativt parallellt med denna. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider.

Kursen introducerar de teoretiska grunderna för sociolingvistiska variationer i olika spansktalande samhällen. Vidare behandlas språkliga attityder och språklig variation i såväl flerspråkiga som enspråkiga samhällen. I kursen diskuteras språkkontakt och flerspråkighet samt kodväxling. Studenten blir även introducerad till pågående fenomen som språkdöd samt språkrevitalisering relaterade till minoritetsspråk i den spansktalande världen. Kursen innehåller dessutom en introduktion till sociopragmatikens teori och metod där det aktuella forskningsläget inom romanska språk (spanska) vad gäller pragmatiska begrepp som artighet studeras. Särskilt fokus läggs på kopplingen mellan artighet, talakter och genus i allmänhet och på nätbaserade typer av kommunikation i synnerhet. I den praktiska delen av kursen ingår uppgifter i att kritiskt granska och presentera egna och andras texttolkningar och analyser. Kursen ger således en introduktion i olika sociolingvistiska och sociopragmatiska undersökningsmetoder som med fördel kan tillämpas på det begränsade vetenskapliga arbetet som studenten ska utföra i slutet av kursen. Kursen ger även en bra grund för de studenter som ska skriva ett examensarbete i lingvistik.

Alla seminarier är online (inga fysiska träffar, inte ens vid examination) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.

Extra information:

omregistreringstillfälle

Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Spanska
Behörighetskrav:
  • Spanska II, 30 hp på grundnivå, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive kursen Spanska II: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 6 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33SL
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Start vecka 36, 2020

Efter genomgången kurs, ska den studerande kunna:
  • visa grundläggande kunskaper i sociolingvistikens och sociopragmatikens forskningsinriktningar och dess mål
  • tillämpa sociolingvistiska och sociopragmatiska teorier och metoder i analysen av forskningsproblem tillhörande det spanskspråkiga forskningsområdet
  • tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats från kursen på ett givet problem inom ett lingvistiskt undersökningsområde.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Spanska
Behörighetskrav:
  • Spanska II, 30 hp på grundnivå, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive kursen Spanska II: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 6 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H3629
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.