Franska

Franska är det enda språket, förutom engelska, som talas i alla världsdelar. Cirka 300 miljoner människor talar franska runt om i världen. Franska tillhör dessutom flera institutioners officiella språk, till exempel FN och EU.

Språkkunskaper öppnar nya dörrar

Franska är det femte språket i världen om man räknar i antal talare och det tredje kommersiella språket i världen. Att kunna tala franska är en tillgång om du är intresserad av handel, kultur, media, den digitala världen - franska språket är det fjärde mest använda språket på Internet - diplomati eller internationella möten. Det är dessutom en fördel att kunna franska inom flera vetenskapsområden. Inom det kulturella området öppnar det franska språket dörrarna till en rik litteratur och till teater, poesi, filmer, tv-serier och annan konst.

Även om fler och fler franskspråkiga verk översätts till svenska finns det fortfarande böcker, framför allt i den fransktalande världen utanför Frankrike, som inte översätts. När du kan franska får du tillgång till och förståelse för många nya kulturer.

Vanliga frågor och svar om ämnet franska

Våra kurser i franska

På Högskolan Dalarna kan du läsa franska från grundnivå upp till avancerad nivå. 

Alla våra kurser sker nätbaserat och man kan därför delta i dem var man än befinner sig. Det innebär att du kan välja din studieplats men inte alltid vilken tid på dygnet dina lektioner erbjuds. För även om undervisningen är nätbaserad ges lektionerna i realtid, med mycket direkt interaktion med läraren och de andra studenterna. 

Ämnet har länge fokuserat på den ”fransktalande världen”. Det betyder att vår utbildning inte bara ger goda kunskaper i det franska språket men även i litteratur och kultur från den fransktalande världen. Vi har enbart disputerade lärare med hög kompetens i ämnet. Flera av våra lärare har franska som modersmål.

Du kan också läsa franska inom ämneslärarutbildningen.

I vilken ordning bör du välja dina kurser?

På grundläggande nivå 

  • På grundläggande nivå kan du läsa en 7,5 hp-kurs som vänder sig till nybörjare (Franska: Förberedande I, II, III eller IV). Ces cours ne sont pas destinés à des étudiants parlant déjà français"
  • För att komma in på Grundnivå (Franska I) måste du redan ha förvärvat grundkunskaper i språket antingen på gymnasiet (steg 3) eller på ett annat sätt (reell kompetens).
  • Franska I består av 4 delkurser à 7.5 högskolepoäng: Muntlig språkfärdighet, Skriftlig språkfärdighet I , Kultur och samhälle I samt Franskspråkig litteratur I: från 1900 till idag.
  • Du kan själv bestämma din studietakt genom att läsa så många kurser du vill bland dessa fyra under en termin. Om du läser alla fyra läser du Kurspaket franska I (0 - 30 hp).
  • Med Franska II fortsätter du dina studier i franska genom att fördjupa och utveckla dina kunskaper i språket. Den består av 4 delkurser à 7.5 högskolepoäng: Skriftlig språkfärdighet II, Muntlig franska, Franskspråkig litteratur II: fram till 1900 och Franska: Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande. 

Du kan själv bestämma studietakt genom att läsa så många kurser du vill bland dessa fyra under en termin. Om du läser alla fyra kurser läser du (parallellt) Kurspaket franska II (31 - 60 hp).

  • Franska III fortsätter du dina studier genom att läsa Språkhistoria (7,5 hp). Dessutom väljer du mellan Franska, textanalys diskurs och korpus (7,5 hp) och Franskspråkiglitteratur och litteratur analys (7,5 hp). Du skriver ett examensarbete (15 hp) antingen på halvtid (genom att läsa 25%) eller på heltid (genom att läsa 50%). Du kan själv välja om du vill läsa en eller flera kurser samtidigt. Det finns Kurspaket IIIa Fransk litteraturvetenskap (61 - 90 hp) eller Kurspaket III b Fransk grammatik och lingvistik (61 - 90 hp) om du vill läsa ett kurspaket.

På Magisternivå

  • På Magisternivå I (avancerad nivå) som ges på höstterminen kan du läsa de fyra kurserna Franskspråkig chanson i original och översättning (7,5 hp), Franska språkets lingvistiska struktur (7,5 hp), Språkvetenskap med fokus på språkinlärning (7,5 hp) och Franskspråkig litteraturkritik (7,5 hp). 
  • På Magisternivå II som ges på vårterminen kan du läsa de tre kurserna Den fransktalande världen: Litteratur, kultur och översättning (7,5 hp), Talad franska: syntax, fonetik och perception (7,5 hp) och Magisterexamensarbete (15 hp). För att läsa Magisterexamensarbete (15 hp) måste du ha en filosofie kandidatexamen i franska (180 hp).

Studera utomlands

Inom Erasmus utbytesprogram finns det flera samarbetsavtal med bland annat universitet i Frankrike, till exempel har vi sedan sommaren 2010 ett samarbetsavtal med universitetet de Lorraine i östra Frankrike. 

Examen

Högskolan Dalarna har rätt att utfärda kandidatexamen och magisterexamen med franska som huvudområde. Vi är även ett godkänt lärosäte för att avlägga examen i Delf eller Dalf. Dessa är examensbevis som erkänns över hela världen.

Kurser och kurspaket

Har tillfällen öppna för anmälan
Har tillfällen öppna för anmälan

Ämnesföreträdare