Franska

Franska är det enda språket, förutom engelska, som talas i alla världsdelar. Cirka 300 miljoner människor talar franska runt om i världen. Franska tillhör dessutom flera institutioners officiella språk, till exempel FN och EU.

Språkkunskaper öppnar nya dörrar

Franska är det femte språket i världen om man räknar i antal talare och det tredje kommersiella språket i världen. Att kunna tala franska är en tillgång om du är intresserad av handel, kultur, media, den digitala världen - franska språket är det fjärde mest använda språket på Internet - diplomati eller internationella möten. Det är dessutom en fördel att kunna franska inom flera vetenskapsområden. Inom det kulturella området öppnar det franska språket dörrarna till en rik litteratur och till teater, poesi, filmer, tv-serier och annan konst. Även om fler och fler franskspråkiga verk översätts till svenska finns det fortfarande böcker, framför allt i den fransktalande världen utanför Frankrike, som inte översätts. När du kan franska får du tillgång till och förståelse för många nya kulturer.

Vanliga frågor och svar om ämnet franska

Våra kurser i franska

På Högskolan Dalarna kan du läsa franska från grundnivå upp till avancerad nivå. 

Alla våra kurser sker nätbaserat och man kan därför delta i dem var man än befinner sig. Det innebär att du kan välja din studieplats men inte alltid vilken tid på dygnet dina lektioner erbjuds. För även om undervisningen är nätbaserad ges lektionerna i realtid, med mycket direkt interaktion med läraren och de andra studenterna. 

Ämnet har länge fokuserat på den ”fransktalande världen”. Det betyder att vår utbildning inte bara ger goda kunskaper i det franska språket men även i litteratur och kultur från den fransktalande världen. Vi har enbart disputerade lärare med hög kompetens i ämnet. Flera av våra lärare har franska som modersmål.

Du kan också läsa franska inom ämneslärarutbildningen.

Studera utomlands

Inom Erasmus utbytesprogram finns det flera samarbetsavtal med bland annat universitet i Frankrike, till exempel har vi sedan sommaren 2010 ett samarbetsavtal med universitetet de Lorraine i östra Frankrike. 

Examen

Högskolan Dalarna har rätt att utfärda kandidatexamen och magisterexamen med franska som huvudområde. Vi är även ett godkänt lärosäte för att avlägga examen i Delf eller Dalf. Dessa är examensbevis som erkänns över hela världen.

Kurser och kurspaket

Har tillfällen öppna för anmälan
Har tillfällen öppna för anmälan

Ämnesföreträdare

Monika Stridfeldt
Universitetslektor franska
Senast granskad:
Senast granskad: