Kurs GFR2A8

Franska: Skriftlig språkfärdighet I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Kursen syftar till att utveckla förmågan att kommunicera skriftligt på franska.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och tillämpa de vanligaste grammatiska termerna i olika former av språklig analys
  • tillämpa den franska basgrammatiken i egen textproduktion såsom att på vårdad franska skriva enklare texter eller sammanfatta en tidningsartikel
  • använda ett basordförråd i franska
  • visa grundläggande medvetenhet om och tillämpa kunskaperna om det franska språkets struktur
  • visa självständighet i studierna samt reflektera över den egna inlärningen.

Om kursen läses med kontrastiv inriktning ingår även målet att kunna:

  • översätta kortare texter, t. ex. en tidningsartikel från svenska till franska.

Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Franska, kan komma att ges på Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet (med undantag från kravet på svenska) + Franska B, Engelska B Eller: Franska 3, Engelska 6 eller motsvarande kunskaper (Omr 2/A2)
Anmälningskod:
HDA-V34NZ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
1 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.