Kurs GFR2A8

Franska: Skriftlig språkfärdighet I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kursen syftar till att utveckla förmågan att kommunicera skriftligt på franska.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

· beskriva och tillämpa de vanligaste grammatiska termerna i olika former av språklig analys
· tillämpa den franska basgrammatiken i egen textproduktion såsom att på vårdad franska skriva enklare texter eller sammanfatta en tidningsartikel
· använda ett basordförråd i franska
· visa grundläggande medvetenhet om och tillämpa kunskaperna om det franska språkets struktur
· visa självständighet i studierna samt reflektera över den egna inlärningen.

Om kursen läses med kontrastiv inriktning ingår även målet att kunna:

· översätta kortare texter, t. ex. en tidningsartikel från svenska till franska.

Kursen avslutas med en salstentamen som studenten kan skriva på campus i Falun eller på annat lärosäte, myndighet eller lärcentrum som godkänns av högskolan.

Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Franska, kan komma att ges på Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Franska 3, Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på Svenska för Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-V3HCP
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
1 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Monika Stridfeldt

Start vecka 36, 2024

Kursen syftar till att utveckla förmågan att kommunicera skriftligt på franska.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

· beskriva och tillämpa de vanligaste grammatiska termerna i olika former av språklig analys
· tillämpa den franska basgrammatiken i egen textproduktion såsom att på vårdad franska skriva enklare texter eller sammanfatta en tidningsartikel
· använda ett basordförråd i franska
· visa grundläggande medvetenhet om och tillämpa kunskaperna om det franska språkets struktur
· visa självständighet i studierna samt reflektera över den egna inlärningen.

Om kursen läses med kontrastiv inriktning ingår även målet att kunna:

· översätta kortare texter, t. ex. en tidningsartikel från svenska till franska.

Kursen avslutas med en salstentamen som studenten kan skriva på campus i Falun eller på annat lärosäte, myndighet eller lärcentrum som godkänns av högskolan.

Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Franska, kan komma att ges på Svenska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Franska 3, Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på Svenska för Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3JQB
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
1 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Monika Stridfeldt