Kurs AFR27P

Franska IV: Franskspråkig chanson i original och översättning

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande på franska kunna:
  • redogöra för centrala strömningar inom franskspråkig chanson under 1900- och 2000-talen
  • utifrån egen texttolkning redogöra för centrala teman och motiv i franskspråkig chanson, samt diskutera sånglyrikens samhällsrelevans
  • i egen text analysera och diskutera litteraturvetenskapliga aspekter på franskspråkig chanson
  • i egen text analysera och diskutera hur franskspråkig sånglyrik i översatt form sprids till andra språkområden än det franska
  • utifrån egen eller befintlig sångöversättning tillämpa centrala perspektiv inom översättningsteori, samt reflektera över hur käll- och måltext förhåller sig till varandra med speciellt fokus på textgenren sånglyrik.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Kväll
Studieform:
Distans
Språk:
Franska
Behörighetskrav:
  • 90 hp i franska inklusive 30 hp i Franska III
Urval:
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3FQA
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Mattias Aronsson