Mattias Aronsson

Personlig presentation av Mattias Aronsson

Universitetslektor franska
Franska Institutionen för språk, litteratur och lärande
Docent
Franska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Nämnder

Ledamot i utbildnings- och forskningsnämnden

Utskott och kommittéer

Ordförande i anställningsförslagsutskottet

Bakgrund

Jag har i grunden en gymnasielärarexamen i franska och ekonomiska ämnen. År 2006 blev jag filosofie doktor i franska efter att ha disputerat på en doktorsavhandling vid Göteborgs universitet. Fr.o.m. hösten 2009 undervisar och forskar jag vid Högskolan Dalarna. Jag blev antagen som docent i franska 2015.

Forskning

I mitt avhandlingsprojekt undersökte jag vattenmotivet i den franska författarinnan Marguerite Duras (1914-1996) verk. Efter disputationen har jag fortsatt min forskning inriktad på Marguerite Duras författarskap. Jag har även intresserat mig för den franska författarinnan Faïza Guène, samt för den svenske poeten och essäisten Vilhelm Ekelund. I samband med detta har jag kommit in på sådana forskningsområden som kulturstudier, receptionsstudier, genusstudier, postkoloniala studier samt översättningsvetenskap. Ett annat intresse är litteraturdidaktik, i synnerhet användningen av fanfiction och sånglyrik i litteraturundervisning. På senare år har min forskning framför allt varit inriktad på översättning av sånglyrik från franska till svenska.

Publikationer