Kurs FR3022

Franska: Magisterexamensarbete

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2024

Den studerande genomför ett skriftligt arbete på i det närmaste korrekt franska som innefattar en 25-30 sidor (7500-9000 ord) lång uppsats utifrån en språk- eller litteraturvetenskaplig frågeställning. I kursen ingår också att muntligt presentera och argumentera för egna resultat och argument liksom att kritiskt analysera andras examensarbeten.
Kursen innefattar obligatoriska seminarier på bestämda tider, är online (inga fysiska träffar) med programmet Zoom. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera. Lägg märke till att kursen ges på både kvartsfart och halvfart. För mer information, kontakta André Leblanc, all@du.se

Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Franska
Behörighetskrav :
  • Filosofie kandidatexamen om 180 hp, med 90 hp inom huvudområdet franska samt 30 hp i franska på avancerad nivå
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3HCZ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Mattias Aronsson