Kurs AFR236

Den fransktalande världen: Litteratur, kultur och översättning

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten på franska kunna:

  • tillämpa inter- och transkulturella perspektiv på litteratur från den fransktalande världen
  • i egen text analysera och diskutera hur litteratur från den fransktalande världen möter läsare från Frankrike
  • i egen text analysera och diskutera hur litteratur från den fransktalande världen i översatt form möter läsare från andra språkområden än det franska
  • tillämpa centrala perspektiv inom översättningsteori samt reflektera över hur sociala och kulturella sammanhang påverkar översättningspraktiker.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Franska
Behörighetskrav:
  • 90 hp inom huvudområdet franska, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33VX
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.