Vanliga frågor och svar om ämnet franska

Här nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren kring ämnet franska. Läs gärna igenom dessa innan du vänder dig vidare med din fråga.

Vill du kontakta dina blivande lärare kring en allmän fråga, skriv ett meddelande till infofranska@du.se. Om det gäller en specifik kurs, och om svaret varken finns nedan eller i kursrummet på Learn, skriv endast till den kursens lärare.

Nedanstående frågor är uppdelade i tre olika grupper:

1: Antagning

2: Studiegång

3: Diplom

1: Antagning

Jag kan franska på modersmålsnivå, får jag börja på en högre nivå än Franska I, det vill säga grundnivå första delen?

Det är en fråga om reell kompetens: om du bedömer att du har franska som modersmål finns det en möjlighet för dig att komma in på vissa kurser (grundläggande kurser och grundnivå första delen). Däremot går det inte att komma in på grundnivå andra delen, grundnivå tredje delen och avancerad nivå om du inte kan bevisa att du redan har läst på universitetsnivå och fått betyg som räknas som förkunskapskrav för motsvarande nivå, detta trots att du har franska som modersmål. Reell kompetens räcker med andra ord inte för att komma in på grundnivå andra delen, grundnivå tredje delen och avancerad nivå.

Jag har läst franska i en språkskola, får jag börja på en högre nivå än Franska I det vill säga grundnivå första delen?

Om du kan visa dina betyg från språkskolan så finns det en möjlighet för dig att komma in på vissa kurser (Grundläggande kurser och kurser på grundnivå första delen). Däremot går det inte att komma in på grundnivå andra delen, grundnivå tredje delen och avancerad nivå om du inte kan bevisa att du redan har läst på universitetsnivå och fått betyg som räknas som förkunskapskrav för motsvarande nivå, detta trots att du har läst franska på en språkskola. Studier i en språkskola räcker med andra ord inte för att komma in på grundnivå andra delen, grundnivå tredje delen och avancerad nivå.

Jag har DELF B2 eller DALF C1/C2, får jag börja på en högre nivå än franska I det vill säga grundnivå första delen?

Nej, DELF och DALF certifierar språkkompetenser men inte språkkunskaper. Du kan läsa mer detaljerat om detta certifikat om du följer denna länk : https://www.du.se/sv/om-oss/organisation/amnen/franska/delf-och-dalf/. Du behöver följa Franska I.

Jag har läst franska vid ett annat universitet - får jag tillgodoräkna eller validera dessa poäng?

Ja det är möjligt i vissa fall. Du måste kunna visa kursplaner och kursbeskrivningar för de kurser som du har läst med kursplaner eller kursbeskrivning samt poängutdrag. Dessa måste motsvara våra aktuella kurser och kursplaner, annars kan vi inte validera dina poäng. Kontakta infofranska@du.se för mer information.

Jag undrar vad jag har för nivå i franska

Kontakta studierektorn, via infofranska@du.se

Hur går jag till väga för att begära validering av mina tidigare studier?

Kontakta avdelningen som tar hand om sådana frågor eller fyll i formuläret som finns online, enligt instruktionerna: https://www.du.se/sv/Utbildning/under-studierna/tillgodoraknade. Obs, det är inte vår avdelning som arbetar med sådana frågor.

Jag har gjort en TCF, godkänner ni TCF?

Ja, självklart om du har fått godkänt resultat inom det senaste året! Din nivå avgör vilken nivå du kan börja på. Du kan dock inte börja på en högre nivå än grundnivå första delen. Kontakta infofranska@du.se om du har funderingar.

Jag har läst franska för länge sedan eller utomlands och antagning.se avvisar min ansökan. Varför och vad kan jag göra?

Ingen panik! Här i Sverige görs urvalet mekaniskt vilket innebär att man bara godkänner relativt nya svenska betyg. Så fort du får besked om att du inte är behörig, kontakta infofranska@du.se, med ditt personnummer och din fråga.

Vilken nivå enligt den europeiska nivåskalan krävs för att börja på grundnivå första delen (kurspaket Franska I)?

Det är minst A2-2 men helst B1.

Kan man studera grundläggande kurserna på engelska?

Nej, både metoden och seminarierna är på svenska. Svenska är ett förkunskapskrav.

Vad heter nivåerna på högskolan Dalarna? Vad är det för skillnad mellan grundläggande och grundnivå?

Grundläggande kurser är kurser som vänder sig till nybörjare eller till studenter som inte har tillräckliga kunskaper för att börja på Grundnivå första delen. De kan inte räknas in i en kandidatexamen i franska.

På Grundnivå första delen, måste du redan ha förvärvat grundkunskaper i språket antingen på gymnasiet (steg 3) eller på ett annat sätt, till exempel genom att läsa in Grundläggande kurs IA, IB, IIA och IIB (sammanlagt 30 hp). Efter att ha läst hela Grundnivå första delen har du 30 hp i franska. På Grundnivå andra delen, fortsätter du dina studier i franska genom att fördjupa och utveckla dina kunskaper i språket. Efter att ha läst hela Grundnivå andra delen har du 60 hp i franska. Efter det kommer Grundnivå tredje delen, och efter att ha läst hela Grundnivå tredje delen, har du hela 90 hp i franska.

Vi erbjuder också kurser på magisternivå (som är en avancerad nivå) under ett års studier.

Jag har läst Franska: Grundläggande kurs IIB, kan jag läsa kurspaketet Franska I, det vill säga studera på grundnivå första delen?

Ja.

Jag har läst förberedande kurser som motsvarar grundläggande kurs IA, IB och IIA, IIB (30 hp) vid ett annat universitet, kan jag ändå bli antagen till Grundnivå första delen och läsa Franska I?

Javisst! Det är dock möjligt att antagning.se inte automatiskt erkänner dessa kurser. Ta kontakt med infofranska@du.se  så fort du får obehörighetsbeskedet!

Om en kurs är stängd på antagning .se kan jag komma in ändå?

Nej, tyvärr, det är omöjligt.

Vid ansökningstidens slut uppfyller jag inte alla förkunskapskrav eller så är de inte registrerade i systemet. Hur gör jag?

Dina resultat blir registrerade allteftersom (så fort du får dina poäng) och systemet reviderar din status automatiskt.

Jag har läst franska vid ett annat universitet. Får jag läsa om samma kurser hos er?

Ja, men poängen för dubbelt lästa kurser kommer inte att räknas in i din examen (varken kandidatexamen eller magisterexamen).

Hur motsvarar nivåerna i den europeiska nivåskalan stegen i franska sedan dessa ändrats i samband med GY 2011?

Detta är en ungefärlig motsvarighet: Steg 1 (A1-2), Steg 2 (A2-1), Steg 3 (A2-2),  Steg 4 (B1-1), Steg 5 (B1-2), Steg 6 (B2-1), Steg 7 (B2-2).

Man kan säga att efter Franska: Grundläggande kurs IB har man nått till A2-1 och efter Franska: Grundläggande kurs IIB, har man nått till A2-2, eventuellt B1-1 beroende på studenten. När man sedan läser kurser på grundnivå 1, första och andra delen, och de andra nivåerna, går det inte att jämföra med den europeiska nivåskalan som visar språkkompetenser men inte språkkunskaper.

Jag är reserv, när får jag veta om jag blir antagen?

Om du får en plats, kommer vi att kontakta dig i början av terminen efter kursstart.

Jag blev antagen med villkor, vad innebär det?

Ta kontakt med infofranska@du.se.

Jag vill bli lärare i franska, hur går det till?

Du kan läsa ämneslärarprogrammet med inriktning mot högstadiet 7-9 eller mot gymnasieskolan. Om du redan har läst kurser i ämnet men saknar didaktik och pedagogik kan du läsa en Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), även detta med inriktning mot år 7-9 eller gymnasiet. Om du arbetar som lärare utan att ha ämneslärarbehörighet kan du söka till Vidareutbildning av lärare (VAL). För mer information kan du kontakta infofranska@du.se.

2: Studiegång

Vilken studiegång rekommenderas?

På vår ämnessida för franska kan du läsa vår rekommenderade studiegång (gäller ej lärarutbildning). Normalt för heltidsstudier läser man kurspaketen (Franska I och därefter Franska II) och sedan väljer man sitt kurspaket utifrån sin specialisering inom litteratur eller språkvetenskap (på Grundnivå tredje delen och Magister).

Ämnet franska har huvudområdesstatus vid Högskolan Dalarna. Det betyder att Högskolan Dalarna har rätt att utfärda kandidatexamen och magisterexamen med franska som huvudområde.

Jag har en funktionsnedsättning. Hur gör jag för att läsa franska hos er?

På Högskolan finns hjälp för dig som har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och är i behov av stöd för att kunna studera. Det gäller även för dig som har läs- och skrivsvårigheter. Har du någon form av funktionsnedsättning bör du i god tid kontakta studentservice för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. 

Måste jag komma till Falun för att delta vid lektionerna eller annat?

Våra nätbaserade kurser kräver ingen fysisk närvaro men har nästan alltid obligatoriska seminarier online vid bestämda tider: du behöver en dator, internetuppkoppling, en kamera [vid onlinetentamen, även en extern kamera med sladd] och ett headset. Vi arbetar från en lärplattform, som heter Learn, och har obligatoriska seminarier online på ett system som heter Zoom. Lägg märke till att vissa program inom Högskolan Dalarna, som t.ex. ämneslärarprogrammet kräver en viss fysisk närvaro.

Vad ska jag ha för dator eller internetanslutning?

Information om den tekniska utrustning du behöver för nätbaserad undervisning. 

Var skriver man tentor?

Det beror på vilken kurs det är. Läs kursplanen och läs informationen på Learn.

Måste jag närvara vid alla seminarier online?

Tumregeln är att man närvarar på seminarierna.

Finns det alltid en möjlighet att välja mellan seminarier på dagtid och sen eftermiddag / kvällstid?

För grundläggande kurser och grundnivå första delen, finns denna möjlighet. Från och med grundnivå andra delen äger dock seminarierna oftast endast rum efter kl.17.

Jag läser ett kurspaket eller fristående kurser, behöver jag anmäla mig på antagning.se för nästa nivå innan den 15 oktober / 15 april?

Ja, det är nödvändigt.

Jag gick en kurs hos er, fick poäng, och undrar varför mitt betyg inte syns på ”Mina sidor”?

Det finns två olika "Mina sidor". ”Antagning.se” har också ett ställe som heter ”Mina sidor”. På antagning.se uppdateras dina meriter endast när antagning.se behöver det för att göra en bedömning. I Ladok ser du den aktuella statusen på dina meriter (https://www.student.ladok.se/).

Jag gick en kurs hos er, fick poäng, och undrar om CSN vet att jag har fått dessa poäng?

Så fort dina betyg rapporteras i systemet som heter Ladok sker en automatisk överföring av dina meriter till CSN.

3: Diplom

Hur kan man få en fil.kand. i franska (180 hp)?

Du ska studera och få 90 hp franska på tre olika nivåer (grundnivå första, andra, tredje delen) och 90 hp i ett annat ämne (eller flera ämnen). Det ska inte vara poäng på avancerad nivå.

Om jag läser ämneslärarprogrammet i franska, kan jag använda diplomen i mitt hemland och bli lärare där?

Vänd dig till myndigheterna i detta land.


 

Senast granskad:
Senast granskad: