Ryska

Ryska är det största slaviska språket med ca 170 miljoner modersmålstalare och ytterligare 120 miljoner som använder ryska som andraspråk.

Ryska är ett av världens mest talade språk som talas främst i Ryssland, men även i flera av Sovjetunionens tidigare delrepubliker som till exempel Belarus, Ukraina, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Lettland, Litauen och Estland. Stora rysktalande grupper finns i en rad europeiska länder, Israel och i USA.

Språkkunskaper öppnar nya dörrar

Ryssland är världens sjätte största ekonomi och en viktig global makt. Ryska är fortfarande ett viktigt språk för diplomati och säkerhet. Ryska är ett officiellt språk för FN, Internationella brottmålsdomstolen, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och Shanghai Co-operation Organisation.

Våra kurser i ryska

Vi erbjuder ryska från nybörjarnivån upp till kandidatnivån. Alla våra kurser är nätbaserade.  Man kan därför delta i dem var man än befinner sig. Även om undervisningen är nätbaserad ges lektionerna i realtid, med direkt interaktion med läraren och de andra studenterna

Vi har både språkfärdighetskurser där undervisningen fokuserar på aktiv språkanvändning och kurser i rysk kultur, samhälle och film, vilket ger våra studenter möjlighet att utveckla både sin språkfärdighet och sin kulturella förståelse av den ryskspråkiga världen. Flera av våra kurser har fokus på det samtida Ryssland – ryska medier, rysk samtida kultur, film och litteratur.

Studier utomlands

Inom Erasmus utbytesprogram finns det flera samarbetsavtal med universiteten i Europa där man erbjuder kurser i ryska. 

Examen

Högskolan Dalarna har rätt att utfärda kandidatexamen med ryska som huvudområde.

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan

Andra kurser inom ämnet

Här kan du även hitta kursplaner till kurser som inte är aktuella för denna sökomgång. 

Ämnesföreträdare

Vägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan påbörjat dina studier.

Studie- och karriärvägledning
Senast granskad:
Senast granskad: