Kurs GRY28F

Ryska I: Grundläggande kurs 2

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förstå tydligt talad ryska om bekanta ämnen
  • samtala på ryska om vardagliga ting
  • läsa och skriva enklare ryska texter såsom exempelvis korta dialoger
  • använda delar av ryskans basgrammatik korrekt.