Kurs GRY28L

Ryska III: Grammatik och skriftlig språkfärdighet

10 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • använda ryska grammatiska begrepp
  • identifiera och analysera ryska ordklasser och deras grammatiska egenskaper
  • redogöra för ryskt aspektbruk och förklara val av verbaspekt i specifika exempel
  • använda ryska rörelseverb korrekt i översättningar och egna texter
  • skriva egna texter av olika karaktär samt översätta autentiska texter från svenska till ryska.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 47, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav :
  • 60 hp i ryska inklusive kursen Ryska II: Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 10 hp på grundnivå. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3FSX
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig