Kurs GRY284

Det postsovjetiska ryska samhället

10 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om Rysslands postsovjetiska historia och samhällsskick
  • redogöra för viktiga politiska och ekonomiska förändringar i det ryska samhället från 1991 till idag
  • förklara viktiga fenomen i dagens ryska samhälle, såsom censur, mediernas struktur och politiska strukturer
  • visa grundläggande kunskaper om den sociala strukturen i ryskt samhälle idag
  • diskutera föreställningar om rysk identitet.