Kurs GRY28P

Ryska V: Ryska språkets historia: Från näverbrev till Twitter

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera det ryska språkets framväxt och de viktigaste perioderna i dess utveckling
  • analysera det fornryska språkets fonologiska system och grammatiska struktur i relation till modern ryska
  • diskutera den moderna ryskans fonetiska, grammatiska och syntaktiska egenskaper ur ett historiskt perspektiv
  • diskutera hur andra språk inverkat på det ryska språket under olika perioder av dess utveckling
  • analysera lexikala, grammatiska och syntaktiska förändringar som kännetecknat det ryska språkets utveckling under de senaste decennierna.