Kurs ARY25M

Ryska VI: Det virtuella Ryssland: politik, språk och nya medier

10 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • analysera mediers roll i den postsovjetiska politiska diskursen och det ryska samhällslivet
  • redogöra för språkkulturen i det postsovietiska Ryssland
  • diskutera och redogöra för ryska nättidningar, tidskrifter, sociala medier och TV-kanaler
  • kritiskt bedöma aktuell forskning kring mediernas inflytande över rysk politik och ryskt samhälle.