Kurs ARY25M

Ryska VI: Det virtuella Ryssland: politik, språk och nya medier

10 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • analysera mediers roll i den postsovjetiska politiska diskursen och det ryska samhällslivet
  • redogöra för språkkulturen i det postsovietiska Ryssland
  • diskutera och redogöra för ryska nättidningar, tidskrifter, sociala medier och TV-kanaler
  • kritiskt bedöma aktuell forskning kring mediernas inflytande över rysk politik och ryskt samhälle.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v48, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Ryska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
  • 120 hp inom huvudområdet ryska samt antingen kursen Ryska V: Samtida rysk litteratur och kultur, 7,5 hp eller kursen Ryska V: Ryska språkets historia: Från näverbrev till Twitter, 7,5 hp på grundnivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36PZ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.