Kursplan

Ryska VI: Det virtuella Ryssland: politik, språk och nya medier

Kurskod
ARY25M
Poäng
10 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Ämnesgrupp
Ryska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2020-04-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-04-21.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • analysera mediers roll i den postsovjetiska politiska diskursen och det ryska samhällslivet
  • redogöra för språkkulturen i det postsovietiska Ryssland
  • diskutera och redogöra för ryska nättidningar, tidskrifter, sociala medier och TV-kanaler
  • kritiskt bedöma aktuell forskning kring mediernas inflytande över rysk politik och ryskt samhälle.

Innehåll

Kursen behandlar fenomenet “det virtuella Ryssland“ samt språkkulturen i det postsovjetiska ryska samhället. Relationen mellan den postsovjetiska politiska kulturen och den nutida virtuella världen diskuteras från ett interdisciplinärt perspektiv. I kursen belyses och analyseras den ryska politiska internetsfären, ryska sociala medier, bloggosfären samt sådana relaterade koncept som “det politiska minnet“, “informationskrig“, “fake news“ samt censur i den digitala tidsåldern.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier samt genom en skriftlig essä.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier. Ryska och/eller svenska/engelska används som undervisningsspråk.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1.

Betygsrapportering:
Modul 1: Seminarier – 7,5 hp
Modul 2: Skriftlig essä – 2,5 hp

Förkunskapskrav

  • 120 hp inom huvudområdet ryska samt antingen kursen Ryska V: Samtida rysk litteratur och kultur, 7,5 hp eller kursen Ryska V: Ryska språkets historia: Från näverbrev till Twitter, 7,5 hp på grundnivå