Kurs GRY2FV

Introduktion till rysk film

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerade kunna:
  • redogöra för grundläggande drag i den ryska filmhistoriens huvudperioder från 1900-talet till nutid
  • redogöra för centrala namn och genrer i rysk filmindustri under olika perioder
  • analysera ett urval av ryska filmer, deras historiska betydelse och deras kulturella inflytande under aktuella perioder
  • diskutera hur centrala epoker i rysk, sovjetisk, sensovjetisk och postsovjetisk historia reflekteras i rysk film.