Kurs GRY2YW

Ryska för modersmålslärare: språkdidaktik i ett flerspråkigt perspektiv

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Kursens övergripande mål är att kursdeltagaren efter avslutad kurs har utvecklat kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att arbeta professionellt som modersmålslärare i ryska och medverka i ämnets utveckling.
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för språkutvecklingsteorier ur ett historiskt, ett samhälleligt och ett kulturellt perspektiv
  • redogöra för och diskutera centrala begrepp inom utveckling av språk i en flerspråkig miljö
  • diskutera hur grundläggande färdigheter i ett språk utvecklas
  • utifrån valda teorier och tidigare forskning om språkutveckling analysera och kritiskt granska läromedel i ryska samt utveckla eget undervisningsmaterial
  • redogöra för specifika drag som kännetecknar nätbaserad språkundervisning
  • argumentera för didaktiska val utifrån psykolingvistiska aspekter av språkutveckling.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 22, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Ryska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Modersmål ryska 2
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3FT4
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
12 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Olga Mattsson