Kurs GRY2B3

Ryska IV: Muntlig språkfärdighet

10 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för olika språkstilar i ryska
  • redogöra för karaktäristiska skillnader mellan standardryska och talspråk
  • analysera ryskans regionala och sociala variationer
  • transformera talspråkliga texter till standardryska och vice versa
  • använda relevant ordförråd, grammatiska och syntaktiska former i olika register.