Kurs GRY2B3

Ryska IV: Muntlig språkfärdighet

10 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för olika språkstilar i ryska
  • redogöra för karaktäristiska skillnader mellan standardryska och talspråk
  • analysera ryskans regionala och sociala variationer
  • transformera talspråkliga texter till standardryska och vice versa
  • använda relevant ordförråd, grammatiska och syntaktiska former i olika register.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 48, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Ryska
Behörighetskrav :
  • 90 hp i ryska inklusive kursen Ryska III: Muntlig språkfärdighet, 10 hp på grundnivå
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3JWD
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Olga Mattsson