Kurs GRY2B3

Ryska IV: Muntlig språkfärdighet

10 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för olika språkstilar i ryska
  • redogöra för karaktäristiska skillnader mellan standardryska och talspråk
  • analysera ryskans regionala och sociala variationer
  • transformera talspråkliga texter till standardryska och vice versa
  • använda relevant ordförråd, grammatiska och syntaktiska former i olika register.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v48, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Ryska, kan komma att ges på Svenska
Behörighetskrav:
  • 90 hp i ryska inklusive kursen Ryska III: Muntlig språkfärdighet, 10 hp på grundnivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36A3
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.