Kurs GRY2BS

Ryska V: Kandidatexamensarbete

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • utifrån en problemställning relaterad till rysk litteratur, kultur eller det ryska språket självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant vetenskapligt material
  • inom en given tidsram genomföra en självständig litteraturvetenskaplig, kulturvetenskaplig eller språkvetenskaplig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning samt argumentation som vilar på väl genomförda litteratur-, kultur- eller språkvetenskapliga analyser
  • tillämpa ett vetenskapligt skrivsätt och använda gängse formalia för vetenskaplig text
  • skriftligt såväl som muntligt, på ryska, engelska eller svenska, presentera och argumentera för egna resultat
  • beakta forskningsetiska normer
  • analysera, värdera och diskutera andras och egna vetenskapliga arbeten genom att i form av tydlig konstruktiv kritik peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • 120 hp i ryska, inklusive kursen Språk, litteratur och kultur: Vetenskaplig metod och akademiskt skrivande, 7,5 hp på grundnivå
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3JWE
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig