Kurs GRY2B4

Ryska IV: Rysk litteratur mellan 1917 och 1991

10 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för utvecklingen av den ryska litteraturen från 1917 och fram till 1991
  • tolka och analysera litterära verk från perioden, deras historiska betydelse och deras kulturella inflytande
  • diskutera hur samhälleliga förändringar i Rysslands historia reflekteras i litterära texter
  • självständigt formulera en frågeställning till en kortare vetenskaplig uppsats
  • använda teorier och metoder i en avgränsad studie som presenteras i uppsatsform
  • kritiskt granska en annan uppsats.