Kurs GRY28J

Ryska II: Grammatik och skriftlig språkfärdighet

10 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • använda grundläggande grammatiska begrepp samt analysera och förklara den grammatiska strukturen i meningar och enklare texter
  • visa grundläggande kunskaper om rysk ordbildning genom tillämpning av relevanta ordbildningsregler i praktiken
  • redogöra för samt tillämpa rysk aspektlära
  • redogöra för ryska kasus med utgångspunkt i deras semantiska och syntaktiska funktioner samt identifiera och använda vanligt förekommande böjningsmönster
  • skriva kortare texter om vardagliga teman på ryska samt översätta enklare texter från svenska/engelska till ryska.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v48, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
  • 30 hp i ryska inklusive kursen Ryska I: Grundläggande kurs 3, 15 hp på grundnivå, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H369W
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.