Kurs RY2012

Rysk litteraturvetenskaplig teori och metod

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • problematisera och kritiskt resonera kring ryska litteraturvetenskapliga teorier och metoder i ett historiskt perspektiv
  • redogöra för de ryska litteraturvetenskapliga skolornas plats i den internationella vetenskapliga kontexten
  • kritiskt analysera aktuella forskningsfrågor, begrepp och teorier inom rysk litteraturvetenskap samt värdera dessa som vetenskapliga metoder för litteraturanalys.