Kurs ARY23F

Ryska VI: Stalintidens ideologi och estetik

10 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • analysera kulturella fenomen och texter med hänsyn till den sovjetiska historiska och politiska kontexten
  • redogöra för sovjetisk kulturpolitik samt diskutera hur den avspeglas i socialrealismen
  • diskutera och tolka kännetecknande stildrag och teman inom socialrealistisk litteratur, konst och film
  • analysera ett urval relevanta vetenskapliga texter.