Tyska

Cirka 91 miljoner européer har tyska som modersmål och tyska är det viktigaste affärs- och vetenskapsspråket i Europa efter engelskan. Det är Europas näst största språk efter ryskan. Tyskland är dessutom en av Sveriges viktigaste handelspartners.

Språkkunskaper öppnar nya dörrar

Runt 900 tyska företag är verksamma i Sverige och cirka 1300 svenska företag är etablerade i Tyskland. I det svenska näringslivet är kunskaper i tyska efterfrågat.

Våra kurser i tyska

Alla våra kurser sker nätbaserat och man kan därför delta i dem var man än befinner sig. Även om undervisningen är nätbaserad ges lektionerna i realtid, med mycket direkt interaktion med läraren och de andra studenterna. 

Tyska är lätt att lära sig jämfört med andra språk. Svenska och tyska är väldigt lika varandra, språkligt och grammatiskt. Vi erbjuder kurser med ett varierat innehåll, inom både språkfärdighet, lingvistik, litteratur och kultur, från nybörjare till avancerad nivå.

Du kan också läsa tyska inom ämneslärarutbildningen.

Många av våra lärare kommer ursprungligen från tysktalande länder så du får en genuin språkupplevelse.

Studera utomlands

Inom Erasmusprogrammet finns möjlighet att studera vid något av våra partneruniversitet i Europa. Ämnet tyska har Erasmusavtal med Ludwig-Maximilians-Universität i München (LMU). 

Examen

Högskolan Dalarna har rätt att utfärda kandidatexamen och magisterexamen med tyska som huvudområde.

Kurser och kurspaket

Har tillfällen öppna för anmälan
Har tillfällen öppna för anmälan