Kurs TY3015

Tyska: Intertextualitet och intermedialitet i teori och praktik

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2019

Denna kurs ges på Avancerad nivå (f.d. D-nivå)

“Jag har inte läst boken men jag har sett filmen.“ Låter detta bekant? Texter står inte bara i dialog med andra texter utan de står även i en ömsesidig relation till andra medier. På den här kursen analyseras tyskspråkiga litterära verk med utgångspunkt i begreppen intertextualitet och intermedialitet. I seminarier och skriftliga arbeten diskuterar och teoretiserar vi sambandet mellan olika litterära texter samt mellan innehåll och media i olika mediala bearbetningar av litterära verk.

Du hittar mer information om kursen i kursrummet på fronter. Logga in som gäst (länken finns på www.du.se/tyska) och ta del av några av de första uppgifterna redan före kursstart.
Inom kursen finns det online-träffar som äger rum i ett virtuellt klassrum vid bestämda tider. Likaså bygger kursen på självständigt arbete med uppgifter som delas ut varannan vecka.

Med utgångspunkt i de litteraturvetenskapliga begreppen intertextualitet och intermedialitet studeras undersökningsmaterialet komparativt som olika former av kulturproduktion och diskuteras i sitt sociokulturella, historiska och mediala sammanhang. Syftet är att medvetandegöra och teoretisera sambandet mellan olika litterära texter samt mellan innehåll och media vid kulturell kommunikation och mediala bearbetningar. På seminarierna ges utrymme för diskussion kring olika metoder för att uttrycka, parafrasera och reflektera kring intertextuella och intermediala processer.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Språk:
Tyska
Behörighetskrav:
  • 90 hp i tyska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H329S
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.