Maren Eckart

Personlig presentation av Maren Eckart

Universitetslektor tyska
Tyska Institutionen för språk, litteratur och lärande
Docent
Tyska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Jag undervisar tyskspråkig litteratur, kultur och muntlig språkfärdighet och jag handleder examensarbeten med litteraturvetenskaplig inriktning.

Kontakt

Bakgrund

Jag har i grunden en gymnasielärarexamen i tyska och latin. År 2001 blev jag filosofie doktor i tyska med inriktning tyskspråkig litteratur vid Uppsala universitet. Jag har varit forskarassistent vid Uppsala universitet och jag har undervisat vid Stockholms universitet. Jag arbetar sedan år 2007 hos Högskolan Dalarna. 2013 blev jag antagen som docent i tyska.