Kurs GTY369

Tyska: Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kursen syftar till att den studerande ska utveckla grundläggande färdigheter i att tala och förstå tyska samt förvärva ett gott uttal och en god färdighet i att uttrycka sig på tyska. Den studerande ska även tillägna sig grundläggande kunskaper kring de tyskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • interagera muntligt i olika situationer och autentiska sammanhang
  • identifiera grundläggande skillnader mellan svenskt och tyskt uttal och reflektera över uttalsfenomen i sin egen och andras språkinlärning
  • visa kunskaper om historia, geografi och samhällsliv i de tyskspråkiga länderna och göra jämförelser med egna erfarenheter samt reflektera över kulturella frågor
  • genomföra och ta ställning till kortare muntliga och skriftliga presentationer av aktuella och kända ämnen och använda olika presentationsmetoder
  • tillämpa modern informationsteknologi
  • kommentera och diskutera innehåll och språk i olika tyskspråkiga filmer
  • reflektera över sitt eget och andras lärande.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Tyska, kan komma att ges på Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Tyska 3
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-V3HLM
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Maren Eckart