Anneli Fjordevik

Personlig presentation av Anneli Fjordevik

Proprefekt
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Universitetslektor tyska
Tyska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Jag har undervisat i tyska på Högskolan Dalarna sedan 2010, främst i litteraturkurser på olika nivåer. Vidare handleder jag uppsatser och examensarbeten och är inriktningsansvarig för ämnet tyska inom Ämneslärarutbildningen. Sedan 2015 är jag ämnesföreträdare i tyska.

Kontakt

Bakgrund

Jag har studerat i Uppsala och Wien och har en magisterexamen i Tyska, Engelska och Östeuropakunskap. 2004 disputerade jag i tyska på Uppsala universitet. Efter disputationen undervisade jag på flera olika gymnasieskolor och på Uppsala universitets kurser i tyska i Uppsala och Freiburg. Jag har varit ämnessamordnare för ämnet tyska på Institutionen för moderna språk samt jobbat som studievägledare och vikarierat som utbildningsledare på Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Forskning

Publikationer