Anneli Fjordevik

Personlig presentation av Anneli Fjordevik

Universitetslektor tyska
Tyska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Jag har undervisat i tyska på Högskolan Dalarna sedan 2010, främst i litteraturkurser på olika nivåer. Vidare handleder jag uppsatser och examensarbeten och är inriktningsansvarig för ämnet tyska inom Ämneslärarutbildningen. Sedan 2015 är jag ämnesföreträdare i tyska.

Kontakt

Bakgrund

Jag har studerat i Uppsala och Wien och har en magisterexamen i Tyska, Engelska och Östeuropakunskap. 2004 disputerade jag i tyska på Uppsala universitet. Efter disputationen undervisade jag på flera olika gymnasieskolor och på Uppsala universitets kurser i tyska i Uppsala och Freiburg. Jag har varit ämnessamordnare för ämnet tyska på Institutionen för moderna språk samt jobbat som studievägledare och vikarierat som utbildningsledare på Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.