Kurs GTY2SY

Tyska: Processkrivning

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kursen syftar till att de studerande ska utveckla sitt kreativa skrivande och sin förmåga att uttrycka sig korrekt, varierat och idiomatiskt på tyska i skrift.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • producera texter som behandlar olika teman och berör vardagsnära områden
  • strukturera och sammanfatta innehållet i enklare tysk sakprosa
  • kritiskt granska egna och andras texter och upptäcka grammatiska och idiomatiska felaktigheter samt korrigera och kommentera dessa.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
20%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Tyska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Tyska 3. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3GZN
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Maren Eckart

Start vecka 36, 2024

Kursen syftar till att de studerande ska utveckla sitt kreativa skrivande och sin förmåga att uttrycka sig korrekt, varierat och idiomatiskt på tyska i skrift.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • producera texter som behandlar olika teman och berör vardagsnära områden
  • strukturera och sammanfatta innehållet i enklare tysk sakprosa
  • kritiskt granska egna och andras texter och upptäcka grammatiska och idiomatiska felaktigheter samt korrigera och kommentera dessa.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
20%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Tyska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Tyska 3. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3K5L
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig