Engelska

Engelska är det mest utbredda språket i världen. Gedigna kunskaper i engelska förbereder dig för nästan vilket yrke som helst i en globaliserad värld.

Språkkunskap öppnar nya dörrar

Förkovra dig i högskoleämnet engelska! Att kunna engelska är mer än bara att prata med andra. Med vårt breda spektrum av kurser kan du fördjupa dig inom det engelska språket, lingvistik, litteratur och didaktik.

Våra kurser i engelska

Vi erbjuder kurser både på campus och nätbaserat. Väljer du någon av våra nätbaserade kurser kan du studera var du än befinner sig. Även om undervisningen är nätbaserad ges lektionerna i realtid, med mycket direkt interaktion med läraren och de andra studenterna. All undervisning sker på engelska.

I våra utbildningar på grundnivå och på avancerad nivå utvecklar du din förståelse för engelskspråkiga länders och kulturers förhållanden. Du fördjupar dig inom områdena språkvetenskap och litteraturstudier vilket ger dig insikter i hur det engelska språket används i olika sammanhang och för olika syften. Dessutom utvecklar du din förståelse för bland annat den litterära gestaltningens betydelse för individen och för samhället.

Du kan också läsa engelska inom grund och ämneslärarutbildningarna. Här får du även kunskaper inom forskningsområdet engelskdidaktik. Våra kurser i engelska för speciella ändamål inriktar sig mot muntlig kommunikation och presentationsteknik, skriftlig kommunikation inom framförallt akademiskt och företagsekonomiskt skrivande samt interkulturell kommunikation.

Vi har både en internationell lärarkår och internationella studentgrupper och många av våra nätbaserade studenter befinner sig i olika delar av världen. Vi erbjuder en god lärarkontakt och stark forskningsanknytning.

Se även ämnessidan Engelska

Studera utomlands

Inom Erasmusprogrammet erbjuder vi dig möjlighet att studera vid något av våra partneruniversitet i Europa.

Examen

Högskolan Dalarna har rätt att utfärda kandidatexamen med engelska som huvudområde eller magisterexamen i antingen engelsk litteratur eller tillämpad lingvistik

Kurser och kurspaket

Har tillfällen öppna för anmälan