Katherina Dodou

Personlig presentation av Katherina Dodou

Jag undervisar och forskar inom litteraturstudier och litteraturdidaktik i ämnet engelska. Som prodekan arbetar jag lärosätesövergripande med frågor som rör kvalitet i utbildning och forskning.

Bakgrund

Jag erhöll min doktorsexamen i engelska vid Uppsala universitet år 2010 och började arbeta vid Högskolan Dalarna samma år. Under min tid som lektor vid lärosätet har jag haft diverse kollegiala uppdrag, bland annat som ämnesföreträdare för engelska och som ordförande för Områdesnämnden för humaniora, ett kollegialt valt organ med ansvar för kvalitetsgranskning av lärosätets utbildningar. Jag har också varit Högskolan Dalarnas representant i Humtank, en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora som har tillkommit genom ett samarbete mellan 14 svenska lärosäten (Humtank).

Jag är en av grundarna av Litteraturdidaktiskt Nätverk (LDN) och medlem av redaktionsrådet för Nordic Journal of English Studies.

 

Undervisning

Undervisningen jag bedriver är huvudsakligen inom ämnet engelska och framför allt inom samtida engelskspråkig litteratur och kultur, litteraturhistoria, barnlitteratur och litteraturteori, samt handledning och examination av examensarbeten. Jag undervisar i såväl allmänna kurser i ämnet, som kurser inom grund- och ämneslärarprogrammen. Jag undervisar även i litteratur inom afrikanska studier.

 

Forskning

I min forskning har jag intresserat mig för litteraturundervisningens värde och legitimeringar i ämnet engelska och i olika utbildningssammanhang, från grundskola till högre utbildning. Kunskapsförmedling och lärarutbildares syn på litteraturundervisning är andra områden jag skrivit om. Jag har även intresserat mig för litteraturens potential att skildra mänsklig erfarenhet och att bidra till förståelsen av samhällsfenomen, och jag har bland annat skrivit om skildringen av katastrofala händelser i samtida angloamerikansk litteratur.

Publikationer