Kurs GEN35D

Introduktion till akademisk engelska

6 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • analysera de utmärkande dragen hos olika typer av akademisk text inom ämnet engelska, i synnerhet inom språkvetenskap och litteraturstudier
  • redogöra för huvudsakliga skillnader och likheter vad gäller diskursiva och retoriska strategier som kännetecknar olika specialiseringar inom ämnet engelska
  • producera ett urval av vanliga muntliga och skriftliga akademiska texter, som följer konventionerna inom akademisk engelska
  • kamratgranska andras och redigera egna arbeten i enlighet med konventionerna inom akademisk engelska.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-V3HFH
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Miguel Garcia Yeste

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • analysera de utmärkande dragen hos olika typer av akademisk text inom ämnet engelska, i synnerhet inom språkvetenskap och litteraturstudier
  • redogöra för huvudsakliga skillnader och likheter vad gäller diskursiva och retoriska strategier som kännetecknar olika specialiseringar inom ämnet engelska
  • producera ett urval av vanliga muntliga och skriftliga akademiska texter, som följer konventionerna inom akademisk engelska
  • kamratgranska andras och redigera egna arbeten i enlighet med konventionerna inom akademisk engelska.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3JTW
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Miguel Garcia Yeste