Kurs GEN2BJ

Engelska för grundlärare F-3

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande efter avslutad kurs visar en god muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga i engelska och kan använda det engelska språket på ett relevant sätt i undervisningen. Dessutom ska den studerande utveckla ämnesdidaktiska kunskaper som behövs för att stimulera yngre elevers lärande i ämnet engelska med fokus på muntlig kommunikativ förmåga.

Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet + Engelska B Eller: Engelska 6 eller motsvarande kunskaper (Omr 2/A2)
Anmälningskod:
HDA-H35BL
Huvudområde:

Start vecka 13, 2021

Kursens övergripande mål är att den studerande efter avslutad kurs visar en god muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga i engelska och kan använda det engelska språket på ett relevant sätt i undervisningen. Dessutom ska den studerande utveckla ämnesdidaktiska kunskaper som behövs för att stimulera yngre elevers lärande i ämnet engelska med fokus på muntlig kommunikativ förmåga.

Startar och slutar:
v13, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet + Engelska B Eller: Engelska 6 eller motsvarande kunskaper (Omr 2/A2)
Anmälningskod:
HDA-V379F
Huvudområde: