Kurs EN1114

Introduktion till engelsk lingvistik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:
 • resonera kring bruket av och funktioner hos engelska språket med hänvisning till grundläggande språkvetenskapliga begrepp
 • uppvisa en förståelse för engelskan som ett formellt system
 • förklara grundläggande typer av variation i det engelska språket, genom hänvisning till sociala variabler (som exempelvis ålder och socioekonomisk status) och kontextuella variabler (såsom formalitet och tidspress)
 • känna igen och förklara grundläggande analysmetoder från språkvetenskapens kärnområden
 • analysera olika typer av engelskspråkiga data och resonera kring skillnader och likheter mellan grundläggande kategorier såsom tal och skrift
 • beskriva grunddragen i utvecklingen av det engelska språket inklusive historiska drag och samtida trender, samt språkets plats i det globala språkliga landskapet
 • självständigt genomföra en småskalig undersökning inom ett område av engelsk lingvistik och presentera detta muntligt och skriftligt
 • visa adekvat språkfärdighet i det engelska språket genom kompetent användning av vokabulär och grammatik i de olika kommunikationssätt som används i kursen.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
 • Engelska: Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp och Engelsk språkstruktur, 7,5 hp på grundnivå
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3H9X
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Konstantin Andreev

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:
 • resonera kring bruket av och funktioner hos engelska språket med hänvisning till grundläggande språkvetenskapliga begrepp
 • uppvisa en förståelse för engelskan som ett formellt system
 • förklara grundläggande typer av variation i det engelska språket, genom hänvisning till sociala variabler (som exempelvis ålder och socioekonomisk status) och kontextuella variabler (såsom formalitet och tidspress)
 • känna igen och förklara grundläggande analysmetoder från språkvetenskapens kärnområden
 • analysera olika typer av engelskspråkiga data och resonera kring skillnader och likheter mellan grundläggande kategorier såsom tal och skrift
 • beskriva grunddragen i utvecklingen av det engelska språket inklusive historiska drag och samtida trender, samt språkets plats i det globala språkliga landskapet
 • självständigt genomföra en småskalig undersökning inom ett område av engelsk lingvistik och presentera detta muntligt och skriftligt
 • visa adekvat språkfärdighet i det engelska språket genom kompetent användning av vokabulär och grammatik i de olika kommunikationssätt som används i kursen.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
 • Engelska: Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp och Engelsk språkstruktur, 7,5 hp på grundnivå
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3JTY
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Konstantin Andreev