Kurs GEN2QW

Engelska, Språkdidaktik l

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2022

Kursen syftar till att den studerande utvecklar grundläggande språkdidaktiska kunskaper i engelska.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och diskutera det engelska språkets historiska utveckling och nuvarande ställning i skola och samhälle
  • redogöra för och diskutera centrala språkinlärningsteorier och deras betydelse för språkundervisningen
  • diskutera och reflektera över skolans styrdokument med särskilt fokus på det engelska språkets kurs- och ämnesplaner
  • diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar som rör urval av undervisningsmaterial och arbetssätt i relation till målgrupp och skolans styrdokument
  • med utgångspunkt i didaktiska frågeställningar visa förmåga att välja, bearbeta och presentera innehåll och arbetssätt för språkundervisningen
  • redogöra för hur lektioner i engelska kan planeras med hänsyn till flerspråkighet och elevers varierande färdigheter i engelska.
Startar och slutar:
vecka 45, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Anmälningskod:
HDA-H3CXQ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Marcia Markus