Kurs AEN26E

Engelska: Litteraturvetenskapligt skrivande

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2024

Kursens övergripande syfte är att förbereda studenten för skrivandet av ett litteraturvetenskapligt examensarbete på avancerad nivå.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över och praktiskt tillämpa, skriftligt och muntligt, viktiga aspekter av den litterära forskningsprocessen
  • reflektera över följderna av metodologiska och teoretiska perspektiv
  • identifiera och reflektera över olika typer av litteraturvetenskapligt skrivande inom litteraturteori och -kritik och även deras argumentativa strategier
  • analysera, värdera och problematisera andras vetenskapliga arbete
  • på ändamålsenlig, tydlig och korrekt engelska i tal och skrift kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar av litterära, litteraturkritiska och teoretiska texter.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • 90 hp i engelska, varav 30 hp i Engelska III inklusive en kurs i litteraturteori
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3JUK
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig