Kurs GEN2S2

Engelska för specifika ändamål: Muntlig kommunikation på interkulturella arbetsplatser

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kursens övergripande mål är att förbereda studenterna för arbetsmarknaden genom att utveckla deras förståelse av muntlig kommunikation i globala sammanhang. Efter avslutad kurs ska studenten, på engelska, kunna:

 • använda grundläggande färdigheter i muntlig diskussion på engelska
 • kommunicera sina åsikter klart och tydligt, samt bemöta andras uppfattningar
 • söka efter aktuell information och presentera den i kort och koncis form, samt reflektera över informationen i gruppdiskussioner
 • beskriva språklig variation och register i engelskan och hur dessa fungerar genom att analysera olika kommunikationssituationer
 • använda presentationsteknik
 • beskriva relevanta aspekter av interkulturella arbetsplatser
 • kommunicera och motivera sina egna idéer och tolkningar av kursmaterial
 • diskutera olika aspekter av interkulturell kommunikation och hur dessa kan tillämpas i den kommande yrkesverksamheten.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-V3HAV
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Miguel Garcia Yeste

Start vecka 36, 2024

Kursens övergripande mål är att förbereda studenterna för arbetsmarknaden genom att utveckla deras förståelse av muntlig kommunikation i globala sammanhang. Efter avslutad kurs ska studenten, på engelska, kunna:

 • använda grundläggande färdigheter i muntlig diskussion på engelska
 • kommunicera sina åsikter klart och tydligt, samt bemöta andras uppfattningar
 • söka efter aktuell information och presentera den i kort och koncis form, samt reflektera över informationen i gruppdiskussioner
 • beskriva språklig variation och register i engelskan och hur dessa fungerar genom att analysera olika kommunikationssituationer
 • använda presentationsteknik
 • beskriva relevanta aspekter av interkulturella arbetsplatser
 • kommunicera och motivera sina egna idéer och tolkningar av kursmaterial
 • diskutera olika aspekter av interkulturell kommunikation och hur dessa kan tillämpas i den kommande yrkesverksamheten.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3JU8
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Miguel Garcia Yeste