Kurs AEN29A

Konflikt och kreativitet i engelskspråkig litteratur

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • problematisera begrepp relaterade till konflikt och kreativitet i relation till litterära och kulturella teorier
  • självständigt analysera och tolka ett urval av engelskspråkiga litterära verk som berör konflikt och kreativitet
  • på en tydlig och korrekt akademisk engelska framföra och argumentera i tal och skrift för sina egna tolkningar och kritiska bedömningar av litterära såväl som litteraturkritiska och teoretiska texter
  • kritiskt reflektera över och ge konstruktiv kritik till andra studenters arbeten genom skriftliga och muntliga diskussioner.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • 90 hp inom huvudområdet engelska, inklusive 30 hp i Engelska III
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3JUM
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig