Personlig presentation av Fredrik Land

Universitetsadjunkt engelska
Engelska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Forskning

Publikationer

  • Eckart, Maren, Fjordevik, Anneli, Land, Fredrik. Grundlagen der Literaturwissenschaft, Ingår i: Angewandte Kulturwissenschaften, Gunter Narr Verlag, 2019. Kapitel av bok.
  • Eckart, Maren, Fjordevik, Anneli, Land, Fredrik. Grundlagen der Intermedialität, Ingår i: Angewandte Kulturwissenschaften, Gunter Narr Verlag, 2019. Kapitel av bok.
  • Dodou, Katherina, Land, Fredrik. Seminarier i litteraturhistoria, Ingår i: Digitalisering av högre utbildning, Studentlitteratur AB, 2018. Kapitel av bok.