Kurs EN3071

Engelska IV, inklusive examensarbete 2 för ämneslärarexamen, gy

30 högskolepoäng
Avancerad nivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen vänder sig till lärarstuderande och bygger på kursen Engelska IIl, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy. Kursens övergripande syfte är att den studerande fördjupar såväl sina engelskakunskaper och sin teoretiska medvetenhet inom engelskämnets olika delar som förmågan att kritiskt och självständigt välja innehåll i undervisningen, samt att tillvarata, analysera och systematisera relevanta forskningsresultat.