Kurs EN3072

Engelska: Diskursanalys

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt analysera användningen av och funktionerna hos diskurs (talad eller skriven text) på engelska, genom att använda sig av lämplig terminologi
  • diskutera olika sätt på vilka situationella faktorer kan påverka diskursen och generalisera kring hur typiska former av tal och skrift skiljer sig åt baserat på kontexten
  • redogöra för de typiska särdragen hos talad interaktion samt tolka yttranden med hänvisning till principer för konversation
  • identifiera vilka de karakteristiska egenskaperna är hos olika typer av text, genom att tillämpa kunskap om genre och genom att ta i beaktande den sociala kontext i vilken texten används
  • genomföra ett begränsat forskningsprojekt baserat på en liten samling med autentisk diskurs på engelska, samt presentera projektet muntligt och skriftligt med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • 90 hp i engelska på grundnivå, varav 30 hp i engelska på grundnivå 2, inklusive kursen Engelska: Kandidatexamensarbete i lingvistik, 15 hp, eller motsvarande kunskaper
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3JUP
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Annelie Ädel