Kurs EN3073

Metoder inom tillämpad engelsk lingvistik

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för olika typer av data som används inom tillämpad språkvetenskaplig forskning
  • kritiskt diskutera för- och nackdelar hos vanligt förekommande metoder som används för att besvara forskningsfrågor om språket
  • kritiskt utvärdera språkvetenskapliga data som presenterats i tidigare forskning med avseende på relevansen hos materialet, lämpligheten i den analytiska modellen, samt validiteten hos de hävdade resultaten
  • tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera språkliga data, genom att ta hänsyn till viktiga variabler som kan påverka resultaten i språkvetenskaplig forskning
  • presentera språkliga data av både kvalitativa och kvantitativa slag i akademisk text, samt diskutera metodologisk analys muntligt, med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • 90 hp i engelska på grundnivå varav 30 hp på grundnivå 2. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet i engelska i form av något av följande internationella erkända språktest: TOEFL-test, inklusive TWE, med resultatet minst 630 poäng (skriftligt prov), 267 poäng (databaserat prov), 109 poäng (internetbaserat prov); Cambridge Certificate of Proficiency (A eller B); IELTS med resultatet minst 7,5 totalt (och ingen del under 7)
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3FLR
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Joseph Lee