Kurs EN2037

Social variation, språkkontakt och språklig makt i engelskan

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Engelska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • identifiera olika faktorer som förklarar grundläggande mönster i språkbruk, språklig variation och förändring
  • analysera språklig interaktion med hjälp av sociolingvistisk terminologi
  • diskutera begreppen språkbevarande och språkdöd
  • analysera effekterna av globalisering och språkkontakt som inbegriper engelskan
  • diskutera maktrelationer och hur de påverkar språkbruket
  • analysera hur språkpolicy och språkplanering påverkar engelskt språkbruk i världen
  • tillämpa analysmetoder inom sociolingvistik på engelskt språkbruk såsom inom etnografisk och variationistisk sociolingvistik
  • visa en hög kompetens i skriftlig och muntlig akademisk engelska.