Personlig presentation av Anita Purcell Sjölund

Universitetsadjunkt engelska
Engelska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Jag undervisar i olika kurser inom Engelska studier.  Kurser som jag undervisar (och har undervisat) inkluderar Engelska för Akademiska ändamål, klassisk Brittiska litteratur, Barn- och ungdomslitteraturer, film, samt populär kultur och litteratur.

Forskning

Publikationer