Kurs GEN2VF

Den moderna engelskans struktur

12 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande språkstrukturer i engelskan genom att använda grammatisk terminologi och jämföra dessa med andra språk, med särskilt fokus på svenska
  • tillämpa sina kunskaper om engelskans språkstruktur och dess variation i egen produktion inom olika genrer
  • självständigt lösa språkliga problem med hjälp av tillgängliga resurser, såsom digitala verktyg
  • granska och förbättra texter med hjälp av sina kunskaper om engelsk språkstruktur inklusive regional och stilistisk variation
  • identifiera och förklara de vanligaste problemen vid inlärning av engelska utifrån ett kontrastivt perspektiv
  • tillämpa sina kunskaper om grundläggande talproduktion genom att analysera språkljud och betoningsmönster med stöd av fonetisk skrift
  • jämföra och kontrastera populära och vetenskapliga synsätt på språk, med särskilt fokus på engelska.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3G56
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Konstantin Andreev