Kurs GEN2VF

Den moderna engelskans struktur

12 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för grundläggande språkstrukturer i engelskan genom att använda grammatisk terminologi och jämföra dessa med andra språk, med särskilt fokus på svenska
 • tillämpa sina kunskaper om engelskans språkstruktur och dess variation i egen produktion inom olika genrer
 • självständigt lösa språkliga problem med hjälp av tillgängliga resurser, såsom digitala verktyg
 • granska och förbättra texter med hjälp av sina kunskaper om engelsk språkstruktur inklusive regional och stilistisk variation
 • identifiera och förklara de vanligaste problemen vid inlärning av engelska utifrån ett kontrastivt perspektiv
 • tillämpa sina kunskaper om grundläggande talproduktion genom att analysera språkljud och betoningsmönster med stöd av fonetisk skrift
 • jämföra och kontrastera populära och vetenskapliga synsätt på språk, med särskilt fokus på engelska.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-V3H9W
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Konstantin Andreev

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för grundläggande språkstrukturer i engelskan genom att använda grammatisk terminologi och jämföra dessa med andra språk, med särskilt fokus på svenska
 • tillämpa sina kunskaper om engelskans språkstruktur och dess variation i egen produktion inom olika genrer
 • självständigt lösa språkliga problem med hjälp av tillgängliga resurser, såsom digitala verktyg
 • granska och förbättra texter med hjälp av sina kunskaper om engelsk språkstruktur inklusive regional och stilistisk variation
 • identifiera och förklara de vanligaste problemen vid inlärning av engelska utifrån ett kontrastivt perspektiv
 • tillämpa sina kunskaper om grundläggande talproduktion genom att analysera språkljud och betoningsmönster med stöd av fonetisk skrift
 • jämföra och kontrastera populära och vetenskapliga synsätt på språk, med särskilt fokus på engelska.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3JTT
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Konstantin Andreev